Strona główna

dominika jasińska

Menu

Dzieje się

Grudzień 2021

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Oferta

Mediacje II (Carl Plesner)

content/1418749241warsztaty_foto_carl2.jpg

Dwudniowy warsztat prowadzi Carl Plesner – Certyfikowany Trener NVC, mediator w duńskiej policji oraz w trakcie konfliktu na Ukrainie.

Carl prowadził w Gdańsku dwudniowy warsztat w październiku 2014 roku i pozostawił po sobie niezatarte wrażenia wsród uczestników i chęć dalszego zgłębiania podejścia mediacyjnego, które zaproponował czyli połączenia mediacji w oparciu o NVC i Kręgów Naprawczych. Ostatnim razem sporo czasu poświęciliśmy przemocy domowej, Carl dzielił się również swoimi doświadczeniami jako mediator na Ukrainie. Transformowaliśmy nasze obrazy wroga związane z osobą ofiary, sprawcy i obserwatora przemocy. Tym razem chcemy bardziej poznać i przećwiczyć metodę, którą stosuje - jej główną i niekwestionowana zaletą jest położenie nacisku na naturalizowanie języka NVC w kontakcie z uczestnikami mediacji tak by "język potrzeb" nie tworzył sztucznej bariery w kontakcie.

Chętne osoby zachęcam do przeczytania opisu poprzedniego warsztatu, bowiem główne założenia podejścia Carla pozostają bardzo podobne.

Dla kogo jest ten warsztat?

Carl Plesner pochodzi z Danii. Jest certyfikowanym trenerem NVC. Tak pisze o sobie:

Pracuję w interwencji kryzysowej, mediując konflikty i facylitując procesy uzdrawiania i pojednania począwszy od prześladowań w szkołach, przemocy i tortur, przemoc seksualną i zbrodnie wojenne. To, co robię, ma na celu przywrócenie godności, człowieczeństwa i wolności utraconej w następstwie przemocy wszystkim zainteresowanym stronom, bez względu na siłę konfliktu.

content/1401786614carl_foto.jpg 

Uczę ludzi Kręgów Naprawczych, Porozumienia bez Przemocy i mediowania konfliktów. Prowadzę szkolenia otwarte, dla szkół i sektora publicznego.

Obecnie pracuję również na Ukrainie w zakresie:

  • szkolenia księży i psychologów z wojska i policji z komunikacji i działań naprawczych w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.
  • promowania pojednania i pokojowego dialogu wśród działaczy z Majdanu i specjalnej jednostki milicji ukraińskiej – Berkut.

W pracy z konfliktami wychodzę z podstawowego założenia: kiedy skłóceni ludzie są wspierani w wyrażaniu siebie i w byciu słyszanymi i widzianymi, to wzajemne zrozumienie między nimi rośnie. A przemoc nie jest w stanie wyrastać ze wzajemnego zrozumienia - tylko współczucie i współpraca może być tego efektem. Moją pracą i misją w życiu jest, by tak się stało.

Warsztat prowadzony w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC)

Wymagania dla uczestników: znajomość NVC i mediacji w oparciu o NVC (minimum 4 dni warsztatowe)

Warsztat będzie tłumaczony na język polski.

UWAGA! Miejsce na liście uczestników gwarantuje opłacenie zaliczki w wysokości 160 zł (bezzwrotna w razie rezygnacji).
Pozostała kwota 500 zł płatna do 10 lutego 2015. Tu znajdziesz informacje do przelewu.

Jeśli jesteś zainteresowana/y wzięciem udziału w tym warsztacie, napisz