Strona główna

dominika jasińska

Menu

Dzieje się

Grudzień 2023

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Oferta

Roczne Studium Mediacji - IX Edycja 2021 (Gdańsk)

content/1509702863s01.jpg

Roczne Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC)

Niezwykła i unikalna możliwość rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego. Niezwykła, ponieważ oparta na metodzie empatycznej komunikacji – Porozumienie bez Przemocy, w której świadome uczestnictwo, odczuwanie i doświadczanie życia jest bazą i drogą rozwoju. Unikalna, gdyż zajęcia poprowadzą polscy i międzynarodowi trenerzy NVC, będący jednocześnie mediatorami i międzynarodowymi ekspertami w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia w oparciu o Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) prowadzić będą: Kay Rung (Szwecja), Dominika Jasińska, Ewa Orłowska, Tomasz Bagiński i Pernille Plantener (Dania).

Gwarancją jakości szkolenia jest autorski program uwzględniający i łączący specyfikę doświadczeń poszczególnych wykładowców w całość edukacyjną, która pozwoli na rozwijanie wśród uczestników umiejętności warsztatu pracy jak i kompetencji życiowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Głównym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nauka praktycznych umiejętności działania w sytuacji konfliktu z wykorzystaniem NVC.

Program przygotowuje do:

Program rozwija umiejętności:

Zdobytą wiedzę i umiejętności będziemy mogli wykorzystać przy rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów:

Program łącznie obejmuje 80 godzin zegarowych zajęć (5 zjazdów dwudniowych – weekendowych w ciągu roku), które prowadzone będą metodą warsztatową z elementami teoretycznymi.

Aby wspomóc proces uczenia uczestnicy będą proszeni o wykonanie ok. 20 mediacji w grupach ćwiczących pomiędzy zjazdami oraz uczestniczenie w ok. 20 sesjach dwójek empatycznych. Grupy ćwiczące będą wyłaniane w trakcie zajęć spośród uczestników Studium.

Ukończenie programu (udział w zjazdach oraz ćwiczenia w grupach pomiędzy) jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy.


PROGRAM STUDIUM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MODUŁY SZKOLENIOWE:

MODUŁ I : WPROWADZENIE DO MEDIACJI METODĄ NVC – TEORIA I PRAKTYKA
prowadzący:
Kay Rung, Ewa Krzymuska

MODUŁ II: PRAKTYCZNE ASPEKTY MEDIACJI
prowadząca: Dominika Jasińska, Ewa Krzymuska

MODUŁ III: MEDIOWANIE KONFLIKTU WEWNĘTRZNEGO
prowadząca: Ewa Orłowska, Ewa Krzymuska

MODUŁ IV: WPROWADZENIE DO METODY KRĘGÓW NAPRAWCZYCH
prowadzący: Tomasz Bagiński, Ewa Krzymuska

MODUŁ V : MEDIACJA W GRUPIE
prowadząca: Pernille Plantener, Ewa Krzymuska

 

>> WIĘCEJ INFORMACJI (TERMINY, CENA, ZAPISY)

 

Jeśli jesteś zainteresowana/y wzięciem udziału w tym warsztacie, napisz