Strona główna

dominika jasińska

Menu

Dzieje się

Wrzesień 2023

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oferta

Słyszę, co czujesz i potrzebujesz czyli budowanie relacji w szkole

Cykl 10 warsztatów dla nauczycieli. Warsztaty przygotowane w oparciu o zasady Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC) Marshalla Rosenberga. Warsztaty są przeznaczone dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli, którzy chcieliby utrwalać w szkołach relacje oparte na wzajemnym szacunku, gdzie konflikty byłyby rozwiązywane poprzez docieranie do potrzeb w atmosferze zrozumienia i współpracy.

Warsztaty będą pomocne również dla tych Nauczycieli, którzy chcieliby skutecznie przekazywać uczniom ideę porozumiewania się bez przemocy. 

Po cyklu warsztatów Nauczyciele wzbogacą swoje doświadczenie o narzędzia ułatwiające pracę z dziećmi i młodzieżą oraz między sobą. 

Proponuję trzygodzinne spotkania raz w miesiącu by cykl 10 warsztatów (w sumie 30 godzin) rozłożyć w czasie na cały rok szkolny. Umożliwi to kontakt z metodą przez dłuższy czas, weryfikowanie nabywanych umiejętności w trakcie jego trwania, przyglądanie się konfliktowym sytuacjom w nowym świetle. Taki sposób rozplanowania pozwoli uzyskać lepsze efekty niż podczas np. warsztatów dwudniowych. 

Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty zaświadczające o odbyciu cyklu. 

Warunkiem uczestnictwa jest dobrowolny udział nauczyciela w warsztatach.

Podczas warsztatów nauczyciel dowie się:

Po cyklu warsztatów nauczyciel:

Tematy spotkań:

  1. O źródle konfliktów – czyli skąd się bierze przemoc i agresja i dlaczego tak trudno stworzyć szkołę bez przemocy? O Porozumieniu bez Przemocy.
  2. Obserwacja kontra interpretacja czyli jak osądy wpływają na stosunek uczniów do szkoły i uczenie się?
  3. Czuję się przez niego lekceważony czyli co uczniowie mają wspólnego z naszymi uczuciami i dlaczego mylimy myśli z uczuciami?
  4. Czuję, bo potrzebuję czyli w końcu dochodzimy do sedna sprawy...
  5. Potrzeba czy strategia - odkrywanie źródła konfliktu czy szukanie błyskawicznego rozwiązania?
  6. Pobożne życzenia i rokujące prośby oraz co robić gdy słyszymy nie?
  7. Empatyczny kontakt - jak słuchać ucznia by stworzyć z nim szczerą relację?
  8. Empatia dla siebie czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami wobec ucznia – gniewem, złością czy frustracją
  9. Informacja zwrotna czyli jak mówić o trudnych sprawach z uczniami i rodzicami by nasze słowa budziły w nich nadzieję i chęć zmiany?
  10. Tworzenie klasy z żyrafim sercem czyli jak przekazać uczniom ideę porozumiewania się bez przemocy?

 

Terminy: Wrzesień – Czerwiec, 1 spotkanie w miesiąc
Czas trwania 1 spotkania: 3 godziny
Przygotowanie i prowadzenie: Dominika Jasińska

Jeśli jesteś zainteresowana/y wzięciem udziału w tym warsztacie, napisz